Equipo editorial

Director

Maria Vittoria Calvi

Secretarios de redacción

Flavia Gherardi

Giovanna Mapelli